Conditions for FIGHTERS / Podmienky štartu pre pretekárov

  • Each fighter must bring ID card or passport / Každý pretekár musí mať so sebou OP alebo Pas
  • Sport Pass with valid medical certificate valid 1 year/ Športový pas s platnou lekár.prehliadkou nie staršiou ako 1 rok!
  • Competitor under 18 years old must have signed -Competitor revers(consent form)  by parents / pretekár mladší než 18 rokov, musí mať sosebou podpísaný reverz so súhlasom rodičov


WEIGH-IN / VÁŽENIE

Where/ KDE :      Sport hall MLADOST , Trnavská cesta 39, Bratislava, Slovakia

RING SPORTS weigh-in only FRIDAY! (no more weigh-in, weigh control for ring sports ) // VÁŽENIE pre RING FC, K1-RULES BUDE IBA V PIATOK! v sobotu a v nedeľu nebude váženie, ani prevažovanie!

VISA Application for participants outside Europe - please contact us below, invitation MUST be made minimum 1 month in advance!!

 

In case that You have any question please contact us below / V prípade potreby nás kontaktujte nižšie

Kontaktujte nás / Contact us

Organizing committee : Slovak kickboxing Union, Junácka 6, Bratislava,832 80, Slovakia

Autorské právo www.slovak-open.sk